Публічний договір інтернет-магазину “BrickStore”

 

Загальні положення

Цей договір є публічною пропозицією (офертою) інтернет-магазину “BrickStore” (далі - Адміністрація сайту) по продажу Товарів (надалі - Товар) необмеженому колу фізичних осіб, через інтернет ресурс продаж Товарів та розроблений відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Законам України "Про захист прав споживачів", "Про рекламу", "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про телекомунікації, "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про захист персональних даних», Правил міжнародних платіжних систем VISA International та MasterCard International, та інших законів і нормативно-правових актів України.

 

Шановний користувач сайту brickstore.com.ua, звертаємо Вашу увагу на те, що використання в будь-якому вигляді сайту brickstore.com.ua (в тому числі, але не обмежуючись, замовленням Вами товарів і послуг з використанням сайту brickstore.com.ua, участь в бонусних програмах, акціях, заповнення заявок, форм і т.п.) є Вашою беззаперечною згодою з усіма умовами, зазначеними у цій публічній оферті і прирівнюється до підписання договору обома сторонами. Дана публічна оферта є обов'язковою для виконання сторонами. У разі Вашої незгоди з умовами даної публічної оферти, Ви повинні утриматися від використання сайту brickstore.com.ua.

 

Визначення і Терміни:

1. Сайт - web-сайт, що належить Власнику сайту і має адресу в мережі Інтернет https://brickstore.com.ua, за допомогою якого Користувач має можливість здійснити покупку бажаного товару.

2. Користувач (ВИ) - фізична особа, резидент України, яка досягла 18 - річного віку, що володіє повною дієздатністю, що використовує цей сайт і/або його окремі інструменти, яка погодилася з умовами Публічної оферти і виконала всі її умови описані нижче.

3. Покупець - Користувач, який здійснив покупку на сайті brickstore.com.ua.

4. Адміністрація сайту - адміністрація інтернет-магазину brickstore.com.ua, фізічна особа-підприємець Лапко Ганна Василівна (88018, м. Ужгород, вул. Сечені, 33/97, код ЄДРПОУ - 1856819225).

5. Угода - дана публічна оферта, включаючи всі її умови.

6. Продавець - фізична особа-підприємець, яка розміщує на Сайті інформацію про реалізовані їм товари і / або послуги. Продавцем може бути як Адміністрація, так і будь-яка особа, якій Адміністрація надала право на розміщення відомостей про товар та / або послуги. Найменування Продавця вказується в документах на передачу товару Покупцеві (акт прийому-передачі, видаткова накладна, товарний чек, фіскальний чек і т.п., що підтверджують факт передачі товару Покупцеві).

7. Товар - товари, послуги, інші матеріальні і нематеріальні об'єкти, інформація про які розміщена на Сайті.

8. Замовлення - звернення Користувача через Сайт і/або за допомогою дзвінка на гарячу лінію до Продавця з проханням здійснити реалізацію товару, а також сукупність товарів, зазначених у замовленні Користувача.

9. Платник - особа, яка здійснює оплату замовлення Користувача.

10. Одержувач - особа, зазначена Платником в формі замовлення в якості особи і уповноважена Платником отримати товар. Якщо інше не зазначено в формі Замовлення, Одержувачем є Платник.

11. Пропозиція - відомості про товар, розміщені Продавцем на Сайті, які включають в себе інформацію про товар, його ціну, способи оплати та доставки, інформацію про знижки та акційні пропозиції на товар, а також інші умови придбання товару. Умови Пропозицій, розміщених на Сайті, встановлюються Продавцем. Пропозиція є інформацією про можливі умови покупки товару.

12. Сторони - Продавець, Покупець, Користувач.

13. Перевізник – особа, котра здійснює доставку Товару.

 

1. Предмет і умови Договору

1.1. Ця Угода регулює порядок доступу Користувача до інформації, що розміщується на Сайті, порядок використання Сайту, а також можливість передачі товарів Користувачеві.

1.2. Ця Угода є публічною офертою. Використовуючи матеріали та інструменти Сайту, Користувач беззастережно і безумовно приймає (акцептує) умови цієї Угоди. Користувач зобов'язаний повністю ознайомитися з умовами цієї Угоди до реєстрації на Сайті. Реєстрація Користувача на Сайті означає повне і беззастережне прийняття Угоди (у відповідності зі статтями 641, 642 Цивільного Кодексу України). 1.3. Інформація про товар відображається на сайті brickstore.com.ua і є динамічною. Це означає, що інформація може бути оновлена, змінена і доповнена Адміністрацією в будь-який момент часу без попереднього повідомлення Користувача. Будь-яка інформація про товар Продавця, умови акції, ціни товару, і будь-які інші правила надання послуг Продавцем відображаються на сайті brickstore.com.ua. Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди. Зміни вступають в силу з моменту розміщення нової версії Угоди на сайті brickstore.com.ua.

1.4. Цей договір може бути укладений право- і дієздатним Користувачем, з урахуванням особливостей, передбачених главою 4 Цивільного Кодексу України. Приймаючи умови договору, Ви підтверджуєте свою право- і дієздатність, приймаєте на себе зобов'язання, що виникають в результаті використання сайту brickstore.com.ua і укладення цього договору.

1.5. Користувач після ознайомлення з розміщеною на сайті Пропозицією має право зробити оферту Продавцю шляхом заповнення форми Замовлення і / або здійснити замовлення за номером телефону, вказаним на Сайті. Заповнення форми Замовлення вважається офертою Користувача Продавцю на придбання Користувачем товару на умовах, зазначених у відповідному Пропозицію.

1.6. Оферта вважається прийнятою Продавцем, якщо Продавець здійснив дії, які свідчать про прийняття оферти Користувача, а саме: фактично відвантажив товар, приступив до надання послуг відповідно до умов, передбачених офертою Користувача, надав рахунок на оплату замовлених товарів.

1.7. Продавець має право запропонувати реалізувати товар на інших умовах після отримання оферти Користувача. В такому випадку ця пропозиція вважається зустрічною офертою і має бути прийнято Користувачем. Прийняттям зустрічної оферти вважається фактичне отримання Користувачем і / або Одержувачем товару на умовах, передбачених зустрічною офертою. Продавець має право відкликати зустрічну оферту до моменту отримання товару Покупцем.

1.8. Узгодженням всіх істотних умов Сторонами є оплата та / або фактичне отримання товару Покупцем, а також відвантаження товару Продавцем.

1.9. Сторони погоджуються, що надсилання Продавцем і / або Адміністрацією сайту будь-яких повідомлень про наявність товару, прийняття замовлення, терміни доставки товару, його ціну, умови і форму оплати, статус та / або зміни статусу замовлення і т.п., відправлених Продавцем і / або адміністрацією сайту за допомогою електронної пошти, sms- повідомлень, за допомогою телефону, є виключно повідомленням Покупця про отримання оферти Продавцем і не може свідчити про її акцептування Продавцем.

1.10. З порядком доставки Товару можна ознайомитися на сайті brickstore.com.ua, в розділі «Доставка».

1.11. Моментом отримання товару Одержувачем є підписання Одержувачем документа, що підтверджує факт прийняття замовленого Користувачем товару (товарно-транспортна накладна, акт прийому-передачі, декларація на пересилку, товарно-транспортна накладна і т.д.) або фактичне отримання Одержувачем Товару і вчинення ним дій, що свідчать про прийняття товару. Перед відправкою товар перевіряється і страхується. При отриманні товару Одержувач зобов'язується перевірити товар на наявність пошкоджень, а також наявність комплекту необхідних документів (товарний чек, гарантійний талон, акт прийому-передачі) і в разі проблем на місці пред'явити претензії службі доставки. Продавець не несе відповідальність за дії компанії перевізника.

1.12. При прийнятті (акцептування) оферти Продавця Користувач надає згоду на отримання інформації про товар за допомогою дистанційного зв'язку. Проставлений підпис на документах, що підтверджують прийняття товару та/або фактичне прийняття товару, означає, що Одержувач отримав всі необхідні відомості (інформацію) про товар до моменту його прийняття.

 

2. Відповідальність сторін

2.1. Будучи Користувачем Сайту, Ви гарантуєте, що не робити будь-яких дій, що порушують законодавство України, норми міжнародного права, і не здійснюєте дії, які можуть порушити нормальне функціонування Сайту.

2.2. Акцетпуючи Оферту, Користувач надає свою згоду на використання і обробку персональних даних Користувача відповідно до чинного законодавства України.

2.3. Приймаючи умови Угоди користувача, Користувач також підтверджує, що ознайомлений і згоден з умовами цієї Угоди.

2.4. Приймаючи умови Угоди користувача, Користувач підтверджує, що він є право - і дієздатним, а також що у нього відсутні будь-які обмеження в дієздатності.

2.5. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні суперечити вимогам законодавства України та загальноприйнятим нормам моралі.

2.6. Відповідальність за грошові перекази, які здійснюють Платники, повністю лежить на банках і платіжних системах, послугами яких вирішує скористатися Користувач. Продавець не бере на себе відповідальність за дії процесингового центру.

2.7. Власник сайту не несе відповідальність за працездатність обладнання, на якому розміщений сайт, доступність Сайту, роботу каналів передачі даних та інші технічні засоби для здійснення Користувачами доступу до Сайту.

2.8. Продавець не несе відповідальність за дії Перевізника, в тому числі за терміни перевезення компанією перевізником, а також за збереження доставки.

2.9. Користувач несе відповідальність за достовірність даних, зазначених у формі Замовлення. У разі, якщо некоректне, неточне і / або неправильне зазначення даних в замовленні призвело до додаткових витрат Продавця, пов'язаних з доставкою товару по невірній адресі або видачу товару невірному Одержувачу, всі пов'язані з цим збитки та витрати покладаються на Користувача. Продавець має право утримувати суму таких збитків або витрат з сум, сплачених Платником в якості оплати товару. Користувач зобов'язаний надати про себе всю необхідну інформацію для здійснення електронної угоди.

 

3. Персональні дані.

3.1. Адміністрація сайту має право на Обробку персональних даних Користувача та іншої інформації, якщо така стане відома. Користувачу гарантуються права передбачені Законом України «Про захист персональних даних».

3.2. Адміністрація сайту зобов’язується не передавати будь-яку інформацію, що стала відома під час користування сайтом третім особам, крім тих, що залучені Адміністрацією сайту та приймають участь під час користування сайтом.

3.3. Користувач підтверджує надання згоди Адміністрації сайту на передачу таких Персональних даних та іншої інформації таким третім особам згідно з умовами цього пункту та не вимагатиме здійснення повідомлень про передачу Персональних даних Користувача третім особам відповідно до норм ст.21 Закону України «Про захист персональних даних».

3.4. Строк зберігання Персональних даних становить 10 років з дати укладання цього договору.

3.5. Акцептуванням цього договору Користувач, як суб'єкт Персональних даних, добровільно надає свою згоду на Обробку персональних даних та підтверджує, що його повідомили про включення його Персональних даних до бази Персональних даних, а також, що йому відомі його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних».

3.6. Адміністрація сайту може використовувати отриману контактну інформацію (поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону) зазначену Користувачем під час користування сайтом. Адміністрація сайту зобов’язується не продавати та не передавати вказану інформацію якій-небудь третій стороні, крім осіб, що приймають участь під час користування сайтом.

 

4. Порядок повернення товару

4.1. Покупець має право відмовитися від отриманого товару неналежної якості протягом чотирнадцяти днів, рахуючи з дня отримання товару, за умови збереження товарного чеку, упаковки, товарного вигляду і споживчих якостей товару, інших документів на Товар. Окрім випадків, при яких Товар обміну (поверненню) не підлягають. У відповідності до Додатку № 3 до Постанови Кабінету Мінстрів України від 19.03.94 № 172 «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів».

4.3. У разі відмови Покупця від посилки (за умови дотримання п.4.2.), відправлення повертається відправнику, тобто інтернет-магазину. Оплата зворотного пересилання посилки оплачується Покупцем.

 

5. Права та обов'язки сторін

5.1. Покупець зобов'язаний: а) ознайомитись з інформацією про Товар, яка розміщена на сайті Продавця; б) самостійно оформити замовлення в інтернет -магазині; в) своєчасно оплатити та отримати замовлення у Перевізника на умовах цього договору; г) при отриманні товару у перевізника впевнитися у його цілісності та комплектності шляхом огляду вмісту упаковки. У випадку виявлення пошкоджень та неповної комплектації – зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем повинен підписати співробітник перевізника.

5.2. Покупець має право вимагати від інтернет-магазину дотримання умов цього договору.

5.3. Інтернет - магазин зобов'язаний: а) дотримувати умов цього договору; б) передати Покупцю товар у відповідності з обраним зразком за "Каталогом", оформленим замовленням та умовами цього договору; в) інтернет-магазин не несе відповідальності, не може виступати в якості відповідача у суді і не відшкодовує збитки, що виникли у Покупця через дію чи бездіяльність третіх осіб.

5.4. Інтернет - магазин має право: а) в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору.

 

6.Порядок прийому та заміни товару неналежної якості

6.1. При отриманні Товару на складі перевізника, від кур’єра або Продавця, Покупець зобов’язаний перевірити зовнішню цілісність упаковки, після чого відкрити її та безпосередньо пересвідчитися у належному зовнішньому стані Товару (відсутності механічних пошкоджень) та повноті його комплектності.

6.2. У випадку наявності хоча б одного з перерахованих недоліків, Покупець зобов’язаний зафіксувати його у складеному акті довільної форми. Акт повинен бути підписаний Покупцем та співробітником перевізника або Продавця. При можливості недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото- або відеозйомки. Протягом 1 (одного) дня Покупець зобов’язаний повідомити менеджера (представника Продавця відповідального за оформлення замовлення на Товар) про виявлені недоліки та домовитися про заміну Товару, заповнивши при цьому рекламаційну форму на повернення Товару.

6.3. Сторони погодили, що у випадку недотримання обов’язкових вимог вказаної процедури, визнається отримання Покупцем Товару у належному стані – без будь-яких механічних пошкоджень та у повній комплектності.

6.4. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (або Продавця) підтвердивши документами, або фальсифікації товару, підтвердженої висновком акредитованої Експертної Установи, Покупець, в порядку та у строки встановлені законодавством і на підставі обов'язкових для сторін умов Договору-оферті, має право за своїм вибором вимагати від Продавця: 6.4.1. розірвання договору та повернення сплаченої за Товар грошової суми; 6.4.2. заміни товару на такий же Товар або на аналогічний, з числа наявних у Продавця.

6.5. У випадках заміни неякісного Товару оплата послуг перевізника здійснюється коштом Продавця.

6.6. У будь-якому випадку повернення Товару повинно відбуватися в оригінальній упаковці, в якій надійшов Товар, із збереженням товарного вигляду і споживчих якостей товару, разом із документами.

 

7. Інші умови

7.1. Користувач має право призначити Одержувачем товару, що купується третю особу. В цьому випадку Одержувач зобов'язаний вказати в формі Замовлення дані, необхідні для ідентифікації отримувача і доставки йому товару. На відносини сторін, в такому випадку, поширюються положення ст. 636 Цивільного Кодексу України.

7.2. Всі можливі суперечки і протиріччя, що виникають між Сторонами в рамках цієї Угоди, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України виключно за місцем реєстрації Власника сайту. Визнання судом будь-якого положення цієї Угоди недійсним не скасовує дію Угоди в решті частини і не знімає з Користувача Сайту зобов'язань, прийнятих при реєстрації.

7.3. Всі права на Сайт в цілому і на використання мережевої адреси (доменного імені) brickstore.com.ua належать Власнику сайту.

7.4. Користувач погоджується з тим, що після проходження процедури реєстрації на Сайті, Адміністрація сайту та/або Продавець буде направляти на електронну адресу користувачів листи і/або повідомлення, в тому числі, рекламного характеру. Разом з цим, Сайт зобов'язується не передавати електронну адресу, а також будь-які інші відомості про Користувачів третім особам. Користувач має право відмовитися від такої розсилки самостійно.

7.5. Вказуючи номер мобільного телефону в замовленні, Користувач автоматично погоджується отримувати SMS-повідомлення від Сайту, в тому числі рекламного характеру. При виникненні наміру зупинити розсилку такого роду, Користувач повинен звернутися в технічну підтримку сайту.

7.6. Користувачеві забороняється розміщувати призначений для користувача контент, заборонений чинним законодавством та / або такий, що суперечить морально-етичним нормам спільноти.

7.7. Здійснюючи Замовлення на Сайті, Користувач добровільно надає свою згоду Адміністрації сайту на збір і обробку (накопичення, зберігання, адаптування, відновлення, використання, поширення, знищення) зазначених їм даних, а саме: прізвище, ім'я, по батькові, електронна пошта, телефон, адреса , з метою забезпечення відносин в сфері купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів, у сфері рекламних і маркетингових досліджень, а також дає свою згоду на передачу (поширення) його даних перевізникам, транспортні но-експедиторських і кур'єрським організаціям, іншим третім особам (без обмеження) на розсуд Адміністрації сайту. Дане положення діє протягом 5 років з моменту оформлення останнього замовлення на сайті.

7.8. Користувач ознайомлений і згоден з умовами даної угоди.